Általános szerződési és felhasználási feltételek
Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Beugro.com Bt (székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 8. , adószám: 29115653-1-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE

A szolgáltató neve: Beugro.com Bt

A szolgáltató székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 8. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: lakasbolt@lakasbolt.hu

Adószáma: 29115653-1-42

Telefonszámai: +36 703696878

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.eu

Fax: +3617892789

E-mail: support@tarhely.eu

 

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához. E-mail cím: lakasbolt@lakasbolt.hu Az ilyen úton érkező e-mailekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. Alapvető rendelkezések

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

3.2. Jelen Általános Szerződési és Felhasználói Feltételek (röviden: ÁSZF) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

 

3.3. A szerződés felei:

3.3.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

 

3.3.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

 

3.4. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 

3.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.6. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

 

4. Adatkezelés, adatvédelem

4.1. A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az “Adatkezelési tájékoztató” és a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

5.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható. A vételár mindig magyar forintban (HUF) értendő. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. Szolgáltató csomagolási költséget külön nem számít fel, azt a megrendelési folyamat során feltüntetett szállítási költség tartalmazza. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

 

5.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról, annak mértékéről. És amennyiben a kedvezményes ár kupon felhasználásához vagy minimális rendelési összeghez kötött, annak igénybevételének feltételeiről.

 

5.4. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékek árát nem befolyásolja.

 

5.5. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

 

6. Rendelés menete

6.1. A termék kiválasztása:

6.1.1. A felhasználó a webáruházban a katalógus gyűjtőoldalakon vagy az egy-egy terméket tartalmazó bemutató oldalon ismerheti meg a termék lényeges tulajdonságait. A szolgáltató egyes esetekben illusztrációkat, lakberendezési ötleteket csatol a termékek leírásához, melyen több termék is szerepelhet, ebben az esetben a címben és leírásban bemutatott termék a megvásárolható.

 

6.1.2. A termékoldal minden esetben a címben jelzett termékre utal, annak lényeges tulajdonságait mutatja be. A megrendelni kívánt terméket a webáruház főoldalán található „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a Felhasználó. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az “Ügyfélszolgálat” cím alatt).

 

6.2. Rendelés leadása a webshopban

6.2.1. Felhasználó a megrendelést az alábbiak szerint online, a webáruház rendszerében adhatja le. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció. Felhasználó számára a „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, mely oldalon a Felhasználónak lehetősége van a termék darabszámát jelölő szám átírásával, majd a „Kosár frissítése” gombra kattintva a kívánt darabszámot módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti a terméket.

 

6.2.2. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „kuponkód” feliratú mezőbe a kuponkód beírásával, majd a mellette lévő „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. A Felhasználónak lehetősége van a kuponkód beváltására a pénztár menüpont alatt is.

 

6.2.3. A „szállítási díj kiszámítása” gombra kattintva a Felhasználónak a szállítási cím vonatkozásában kapcsolatos adatok – ország, megye, város, irányítószám – megadását követően lehetősége van a szállítási díj kiszámítására.

 

6.2.4. Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintással a számlázási név, cím, e-mail cím, valamint telefonszám megadása szükséges, amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől úgy a szállítási adatokra vonatkozó mezők kitöltése is szükséges. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „Kattints ide a kód megadásához” gombra kattintást, majd a kuponkód üres mezőbe történő beírását követően, a „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. Ugyanezen oldalon a szállítási mód, fizetési mód kiválasztása válik lehetővé.

 

6.2.5. A pénztár menüpont alatt jobb oldalon a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

 

6.3. Adatbeviteli hibák javítása a rendelés elküldését megelőzően

6.3.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető „Fiók szerkesztése” feliratra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán módosíthatja.

 

6.3.2. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

 

6.4. Megrendelés visszaigazolása

6.4.1. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

6.5. Adatbeviteli hibák korrekciójának lehetőségei a megrendelés feldolgozása előtt

6.5.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

 

6.5.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

6.5.3. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

7. Megrendelés feldolgozása és teljesítés

7.1. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 14 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

7.3. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 08.00 órától 15.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

 

7.4. A megrendelés feldolgozásának megkezdését követően Szolgáltató a megrendelés elfogadása esetén e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

 

7.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

8. Fizetési lehetőségek

8.1. Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Fizetés Barionon keresztül

Felhasználó  tudomásul veszi, hogy a bankkártyás fizetésa Barion rendszerén keresztül történhet. A fizetés a Barion, mint MNB engedéllyel rendelkező, független banki felületen keresztül a következőképpen történhet: akár bankkártyával a szokásos módon, akár a Barion számlára való pénzfeltöltéssel. Utóbbi esetben nincs szükség bankszámla nyitására. 

Mindkét esetben a Barion biztonságos fizetési rendszerén keresztül történik a pénzátutalás.

Felhasználó a termék megrendelésének pillanatában megadja bankkártyájának adatait a Barion felületén.  

Valamennyi Tag részére vagy részéről történő fizetést kizárólag a Barion kezel anélkül, hogy az Beugro.com felé bármilyen banki adatot közölne vagy továbbítana. A Barion a Tag által megadott banki adatokat ellenőrizheti a hatályos Barion szabályzatoknak megfelelően. További információk a Barion Fizetés rendszerről a https://www.barion.com/Home/Regulations oldalon.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek (https://paylike.hu/privacy), melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, amely a megrendelés fizetése során jelenik meg a pénztár oldalon. Az oldalunk biztonságát az SSL tanúsítvány védi.

 

8.1.1. A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

 

8.1.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

 

8.2. Utánvétes fizetési lehetőség:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó utánvétes fizetési opciót is választhat. Ebben az esetben a rendelés összegét a csomag átvételekor fizeti. Az utánvéti díjat a 9.10.2. táblázat tartalmazza.

9. Szállítási módok és azok díjai

9.1. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

 

9.2. A rendelés fuvarozási díjaira vonatkozó irányadó tájékoztatás minden esetben a rendelést megerősítő e-mailben kerül továbbításra Felhasználó részére. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

 

9.3. Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének napját követő 1-3 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-7 munkanapon belül kézbesíti azt.

 

9.4. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a termék a megrendelés beérkezésének napját követő 14 napon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-7 munkanapon belül szállítja azt ki.

 

9.5. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

 

9.6. A termékek kézbesítése munkanapokon történik 08.00 és 17.00 óra közötti időszakban. A termék szállítási határidejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Felhasználót, további kérdés felmerülése esetén a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

 

9.7. Fuvarozó:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: info@gls-hungary.com
Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

9.8. Logisztikai és szállítmányozási partner:

WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.

Adószám: 25569421-2-41

Cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék

Cégbíróságánál: 01-09-282775

Elektronikus elérhetőség: info@webshippy.com

Képviseli: Perényi András ügyvezető

 

9.9. Fuvarozó a feladástól számított 1-7 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

 

9.10. A szállítás díja

9.10.1. Szolgáltató a webáruházában található termékekre a termék jellemzői (típusa, tömege fizikai mérete, ára, anyag béli és egyéb jellemzői), illetve a rendelésben szereplő darabszámának és a fizetés módjának (pl.: utánvétes fizetés) függvényében különböző szállítási díjakat szab. A kalkuláció irányadó összegeit a 9.14. Táblázat tartalmazza.

 

 

9.10.2. A szállítási díj tartalmazza a háromszori kézbesítés, valamint az SMS értesítés kötelezően választható emelt szintű szolgáltatások díját.

 

9.10.3. Szolgáltató kampány jelleggel ingyenes szállítást biztosít bizonyos termékekre, termékkategóriákra vagy meghatározott minimum kosárértékkel rendelkező rendelésekre. Ezekere a rendelésekre meghatározott mértékben, részben vagy egészben kedvezményes szállításidíj-kedvezményt biztosít. Szolgáltató a szállításidíj-kedvezményt kupon kód megadásához kötheti, valamint fenntartja a jogot bizonyos termékek kedvezményből történő kizárására. A szállítási díjkedvezmény nem vonatkozik a megrendelés utólagos korrigálását érintő, át nem vett csomagokra, illetve megismételt szállítást érintő postázásra.

 

9.11. Szolgáltató, hibásan leadott megrendelés esetén fenntartja a jogot, hogy Felhasználó hibájából adódó pontatlan címzettfelvételből és/vagy csomagkezelésből adódó tranzakciós költségeket, illetve a futárszolgálat által felszámított címzett- és/vagy címmódosítási díjat a Megrendelőre terhelje.

 

9.12. A Megrendelő hibásan leadott megrendelés esetén kérheti a megrendelésének korrigált címzési adatokkal történő újra küldését, ebben az esetben az eredeti szállítási díjon felül az új szállítási díjat + 500Ft csomagvisszahívási díjat köteles fizetni.

 

9.13. A futárszolgálat által háromszor megkísérelt kézbesítés esetén az át nem vett csomagok szállítási költsége nem jár vissza. Amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – az ÁSZF 9.14. pontjában részletezett tranzakciós díjak és csomagvisszahívási költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

 

9.14. Táblázat: csomagküldési díjszabás

Normál termékek estében

990 Ft/ küldemény

Utánvétes fizetés estén (terméktípustól függetlenül)

+985 Ft / küldemény

Hibás megrendelési adatok korrigálás

+500 Ft

Kártyás fizetésnél az át nem vett csomag
visszafizetésének kezelési költsége

+500 Ft

 

10. A termék átvétele

 

10.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – az ÁSZF 9.14. pontjában részletezett tranzakciós díjak és csomagvisszahívási költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

 

10.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a „12. Termékszavatosság, jótállás” pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

11.  Elállás joga

11.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

11.2. Az elállási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

11.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is: ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA.

(https://lakasbolt.hu/wp-content/uploads/2020/05/Elallasi-nyilatkozat_HOMEE.docx)

 

11.4. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

 

11.5. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után postai úton történhet.

 

11.6. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

 

11.7. Az elállás joghatásai

11.7.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

11.7.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

 

11.7.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

11.1. Hibás teljesítés

11.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

11.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

11.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

 

 

12. Termékszavatosság, jótállás

12.1. Termékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

12.2. Jótállás

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt Vevő egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

13. Panaszkezelés

13.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Beugro.com 

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 8. 

E-mail cím: lakasbolt@lakasbolt.hu

Írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

13.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail:
nfh@nfh.hu

A Fogyasztóvédelmi Osztály illetékességi területe
Hajdú-Bihar megye Debrecen (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.)
Tel.: (+36 52) 533-924 Fax: (+36 52) 327-753
E-mail:
fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

 

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – “(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)” – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

 

14.2. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására.

 

14.3. A webhely technikai adataira, használatára, felhasználói fiók regisztrációs lehetőségre, rendelési hírlevél feliratkozási és egyéb folyamatok indításának szabályaira, Felhasználó és Szolgáltató jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

15. Szerződési feltételek módosítása

15.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

15.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

Budapest, 2020.05.12.

Beugro.com Bt.

Kosár

0

Nincsenek termékek a kosárban.

close

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Youtube
Youtube
Pinterest
Instagram
Fb messenger
Fb messenger
Fb messenger